PALEISKIME PALYDOVĄ

Šis žaidimas pavaizduotas 52 paveiksle. Pirmiausia 53 paveiks­le pavaizduotą Žemės atvaizdą su skale nusibraižykite standžiame popieriuje, nudažykite ir užklijuokite ant kieto kartono.

53-54

Lentelėje įtvirtinkite stovą ir prie jo vinutėmis prikalkite Že­mės rutulio atvaizdą. Svirtelę (54 pav.) darykite iš plonos 0,2—0,5 mm skersmens vielos. Iš pradžių apie strypelį (truputį didesnio skersmens, nei vinis) apsukite guolį, o galuose sulenkite žiedus. Didžiojo žiedo plokštuma turi būti statmena svirtelės ašiai, apie kurią jis suksis.

Ant mažojo žiedo iš plastilino nulipdykite rutuliuką ir įsmei­kite į jį kelis smeigtukus — jie vaizduos antenų strypus, kuriuos turėjo pirmasis pasaulyje dirbtinis Žemės palydovas.

Svirtelę maža vinute arba smeigtuku pritvirtinkite prie stovo iš kitos pusės taip, kad ji galėtų lengvai suktis drauge su palydo­vu apie Žemės rutulį. Kad svirtelė galėtų laisvai suktis, tarp jos

ir stovo dedama įvorė.

Ant didžiojo svirtelės žiedo iš abiejų pusių uždėkite kartoni­nius skrituliukus, o tarp jų įdėkite „paplotėlius11 iš plastilino, kurie prilaikys skrituliukus. Plastilino imkite tiek, kad jo masė būtų lygi palydovo masei. Tada palydovas, judėdamas Žemės dis­ko perimetru, sustos bet kurioje vietoje ir suksis- nuo menkiausio stuktelėjimo. Palydovas paleidžiamas smūgiu rutuliuko, iššaunamo iš spy­ruoklinio pistoleto.

Spyruoklinio pistoleto (55 pav.) korpusas daromas iš vamz­delio, kuris suklijuojamas iš kelių kartono sluoksnių. Kartono juostelė keletą kartų apsukama apie apskritą strypelį, kurio skers­muo turi būti toks, kad į vamzdelį glaudžiai įeitų ritinėlis. Po to dar apsukama siūlu. Ritinėlis patepamas klijais, įkišamas į vamz­delį ir prikalamas nedidelėmis vinutėmis.

Į ritinėlį (kuris nuo ritelės atpjaunamas su nedidele kakliu­ko dalimi) tvirtai įstatoma įvorė, kurioje laisvai juda kotas, padarytas iš dviračio rato stipino arba plieninės vielos.

55Ant priekinio koto galo pritvirtinamas dūžiklis, kuris sudary­tas iš ritinėlio ir įvorės. Kad laisvai judėtų vamzdelyje, neužkliū­damas už jo sienelių, dūžiklio ritinėlis iš anksto apipjaunamas iš išorės. Įstačius spyruoklę (kurios galams ritinėliuose įpjaunamos atramos), kitame koto gale sulenkiama ausis, prie kurios priri­šamas tvirtas siūlas, reikalingas pistoletui užvesti.
Prie vamzdelio galų priklijuojamas taikiklis ir kryptukas (iš kieto popieriaus), todėl pistoletu galima šaudyti prisitaikant. Be abejo, pistoletą reikia iš anksto „prišaudyti“, keičiant stovo aukštį ir trumpinant taikiklį arba kryptuką.

52 paveiksle matote, kad abu stovai padaryti iš šešiabriaunio pieštuko, įdėto į ritelę, o lankelis, fiksuojantis pistoleto padėtį, įkalamas į ritinėlį. Ritelė prie lentutės prikalama nedidelėmis vinutėmis arba prisukama medsraigčiais, kuriems ritinėlyje reikia išgręžti sky­lutes. Pradedant žaisti, palydovas nustatomas vertikaliai viršuje, o pistoletas — priešais kartoninio skritulio plokštumą.

Žaidėjo tikslas — rutuliuku pataikyti į skritulio plokštumą ir priversti judėti palydovą. Rutuliukas įdedamas į pistoleto vamz­dį (prieš tai suspaudus spyruoklę), ir atleidžiamas siūlas, laikan­tis spyruoklę. Laimi tas, kuris sugeba sustabdyti palydovą ties didžiausiu skaitmeniu. Žaidimo taisykles sudarykite patys. Gali­ma įvesti keletą baudos skaitmenų. Ties jais sustojus palydovui, pasiektas rezultatas gali būti panaikintas ir, atvirkščiai, keliais skaitmenimis padidintas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *