STARTAS Į KOSMOSĄ

48Betoninėje aikštelėje stovi didžiulė raketa. Pasigirsta si­renos signalas. Štai paskuti­nė komanda: „Dėmesio! Star­tas!“ Su švilpesiu skrosdama orą, įviršų skrieja rake­ta, lydima raudonai švytinčio atidirbusių dujų stulpo. . .

Taip paleidžiamos raketos iš Žemės į Mėnulį arba Ve­nerą. Padarykite veikiantį raketodromo modelį, iš kurio taip pat startuos kosminė ra­keta.

Starto aikštelėje — ant lentelės (48 pav.) — pastaty­kite 540 mm aukščio krei­piantįjį strypelį, kuris daro­mas iš 1,5—2 mm skersmens plieninės vielos.49

Iš tokios pat 330 mm ilgio vielos padarykite spy­ruoklę, o jos galus nusmai­linkite ir įkalkite į šoninę lentelės sienelę modelio detales (įmykite pagal 49 paveikslą. Atpjaukite nuo ritelės du ri­tinėlius, o nuo apvalaus ar­ini šešiabriaunio pieštuko, iš kurio išimame šerdelę. Vienos įvorės galą nu­smailinkite. Kitas detales da­lykite iš standaus popieriaus

Pradėsime rinkti dviejų pakopų raketą (50 pav.).50-51

Raketos dugnelį rinkite iš ritinėlio ir įvorės (gabaliuko pieš­tuko). Po to pagal ritinėlio skersmenį suklijuokite raketos kor­pusą ir priklijuokite prie dugnelio. Jeigu korpuso popierius nėra labai tvirtas, korpuso šoninį paviršių apklijuokite dar keliais po­pieriaus sluoksniais. Prie korpuso priklijuokite raketos atramas. Pirmoji pakopa baigta.

Antrąją raketos pakopą surinkite taip pat iš ritinėlio ir nu­smailintos įvorės. Prie ritinėlio priklijuokite stabdžio juosteles taip, kad tarp jų glaudžiai praeitų kreipiantysis strypelis ir pri­laikytų antrąją pakopą*

Ant kreipiančiojo strypelio užmaukite iš pradžių pirmąją rake­tos pakopą, po to — antrąją ir strypelio galą užlenkite, kaip pa­vaizduota 48 paveiksle.

Iš kieto popieriaus padarykite planetų atvaizdus (51 pav.). Pagal 51 paveikslą pažymėkite juos ant standaus popieriaus, nu­dažykite ir iškirpkite. Abi puses suklijuokite ir pritvirtinkite prie kreipiančiojo strypelio galo. Jeigu popierius nelabai standus, pla­netų atvaizdus priklijuokite prie kartono.

Patikrinkite, ar pirmoji raketos pakopa visiškai laisvai juda nukreipiančiuoju strypeliu, o antroji — ar šiek tiek prilaikoma popierinių stabdžio juostelių.

52Dabar pirštu nuspauskite spyruoklę, nuleiskite antrąją pako­pą iki pirmosios ir spyruoklę atleiskite. Raketa išlėks j viršų. Jos pakilimo aukštis priklauso nuo spyruoklės stūmimo jėgos. Pasie­kusi didžiausią aukštį, pirmoji pakopa nusileis į starto aikštelę, o antroji laikysis ant kreipiančiojo strypelio.

Su šiuo modeliu galite organizuoti įdomų žaidimą. Koks žai- džiančiųjų skaičius — nesvarbu. Žaidėjas pagal spyruoklės įtem­pimą antrąją raketos pakopą turi paleisti taip, kad jos ritinėlis sustotų ties kurios nors planetos rodykle. Pakopą galima leisti tris kartus.

Jeigu žaidėjui pavyks tai padaryti iš pirmo karto, be nurodytų ant planetos taškų, papildomai skiriami dar du taškai, jei iš antro karto — vienas papildomas taškas. Laimi tas, kuris pirmas suren­ka nustatytą taškų skaičių.

Kad kosmodromo modelis gražiau atrodytų, nudažykite raketą sidabro, apdangos kraštus — raudona, o starto aikštelę — žalia arba geltona spalva.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *